aktiviteter.jpg

Overdragelse - OBS Få pladser tilbage.

Dato og tid: 29-02-2020 kl. 10:00-16:00
Landsdel: Region Nordjylland
Type: Kursus
Sted: Danhostel Aalborg, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg
Pris: 815 kr.

Overdragelse

Når en andelsbolig skal sælges, er det vigtigt at bestyrelsen er klædt på til at gøre overdragelsen så problemfri som mulig. Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse.

Undervejs kommer deltagerne blandt andet rundt om "gennemgang af boligen med køber" og de praktiske procedurer i forbindelse med en andelshavers udtræden af foreningen. 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Overdragelsesprocedure”, og deltagerne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, bl.a. den fælles overdragelsesaftale.

Indhold:

  • Hvordan udfylder I et vurderingsskema på forbedringer?
  • Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
  • Hvordan udfylder I en overdragelsesaftale?
  • Hvordan godkender bestyrelsen køber og overdragelsesaftalen?
  • Hvordan udfyldes nøgleoplysningsskemaet?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres som en del af den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

Tilmelding til Overdragelse - OBS Få pladser tilbage.

29-02-2020 kl. 10:00-16:00