aktiviteter.jpg

Dialogmøde med inspiration og erfaringsudveksling!

Dato og tid: 02-09-2019 kl. 19.00 - 21.30
Landsdel: Region Midtjylland
Type: Arrangement
Sted: Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701, 8541 Skødstrup
Pris: Gratis

Kreds Østjylland inviterer dig og medlemmer af din forening til et møde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Skødstrup.

På vores nyudviklede inspirations – og erfaringsudviklingsmøder vil der være inspirationsoplæg, erfaringsudveksling mellem andelshavere og fælles plenumopsamlinger. Fordelingen på disse aktiviteter vil afhænge af aftenens temaer.

Aftenens temaer: Persondataforordningen og Mødeteknik.

Indhold:

  • Hvilke udfordringer har I med den nye persondataforordning og hvordan griber I dem an? Med kort opsamling.
  • CASE med praktisk eksempel på hvordan I kan håndtere beskrivelsen af foreningens persondata (hvilke data har vi - hvor findes de – hvordan behandler vi dem).  
  • Hvad er jeres erfaringer med mødereferater (referattyper og indhold)?
  • Inspirationsindlæg: Mødereferater – forskellige typer og deres formål. Referattypernes fordele og ulemper.
    og persondataforordningens betydning for valg af referattype – hvad skal vi vælge hvornår ?
  • Hvad har vi fået med hjem af inspiration og erfaring? Fælles opsamling og perspektivering.

Mødet er et forum, hvor andelshavere og kredsbestyrelsen kan sparre med og inspirere hinanden på tværs af andelsboligforeninger.NB:Der arbejdes ikke med rådgivning og spørgsmål af juridisk/retlig karakter (love, regler m.m.) – her henvises til ABF’s medlemsrådgivning.

Din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF- medlemmer og ikke-medlemmer.

På mødet kan deltage max 3 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Østjylland byder på en kop kaffe, te og kage.

Kom og vær med til en aften, der forhåbentlig gør os alle klogere!.

Tilmelding til Dialogmøde med inspiration og erfaringsudveksling!

02-09-2019 kl. 19.00 - 21.30