aktiviteter.jpg

Nye regler for andelsboligforeningers drift

Dato og tid: 04-03-2019 kl. 16.45 - 20.00
Landsdel: Region Hovedstaden
Type: Arrangement
Sted: Nordea , Grønjordsvej 10 , 2300 København S (Metro DR-byen)
Pris: Gratis

I samarbejde med Nordea Boligforeninger inviterer ABF Kreds Hovedstaden alle andelsboligforeninger, medlemmer af ABF og ikke-medlemsforeninger til orienteringsmøde om nye regler forandelsboligforeningers drift.

Igennem længere tid har der – især i dagspressen – været stort fokus på de nye regler for andelsboligers fremtidige drift, og en del foreninger er i større eller mindre grad udfordret i den daglige drift af deres foreninger.

AFTENENS PROGRAM:

16.45-17.00:

Registrering, kaffe og kage

17.00-17.05:

Velkomst v/ Helene Kelstrup, erhvervskundedirektør i Nordea

17.05-17.15:

Nøgletal for andelsboligforeningers drift v/ Niels Jørgen Schelde, formand for A/B Schneeklothsgården

17.15-18.15:

Nye lovregler for andelsboligforeninger v/ Lars Rasmussen, statsautoriseret revisor i RevisionsInstituttet og Jan Hansen, direktør i ABF

18.15-18.45:

Nye regler for valuarvurderinger v/ Mikkel Scheel, direktør i Scheel & co.

18.45-19.15:

Hvilke overvejelser bør foreningerne gøre sig inden valg af finansiering? v/ Helene Kelstrup, erhvervskundedirektør i Nordea

19.15-20.00:

Nordea er vært ved et let traktement i Nordeas nye hovedsæde i Ørestaden

 

 

 

Tilmelding til Nye regler for andelsboligforeningers drift

04-03-2019 kl. 16.45 - 20.00