aktiviteter.jpg

Persondata

Dato og tid: 23-05-2019 kl. 17.00 - 19.30
Landsdel: Region Hovedstaden, Region Sjælland
Type: Kursus
Sted: FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Pris: 415,00 kr.

En ny persondataforordning fra EU er trådt i kraft. Forordningen fastsætter regler for, hvordan persondata må behandles, og skal overholdes af både en andelsboligforenings bestyrelse og foreningens eventuelle administrator. 

ABF har udgivet en vejledning og tre standarddokumenter til brug for bestyrelsernes lovlige behandling af andelshavernes persondata. På kurset får kursister en introduktion til ABF’s vejledning og standarddokumenter, samt mulighed for at stille spørgsmål. 

Indhold: 

  • Hvilke persondata må en andelsboligforening behandle?
  • Hvordan dokumenterer foreningen sin databehandling?
  • Hvilke rettigheder har de registrerede?
  • Hvad er databehandleraftaler?
  • Hvilke regler gælder for datasletning?
  • Hvilke krav stilles til sikkerhed i forbindelse med behandling af persondata?

Undervejs på kurset vil underviser gennemgå håndtering af typiske bestyrelsesopgaver med udgangspunkt i ABF’s vejledning og standarddokumenter. Alle dokumenter kan downloades via abf-rep.dk. 

Underviser: Jurist Anne Kristensen fra ABF's sekretariat.

Tilmelding til Persondata

23-05-2019 kl. 17.00 - 19.30