aktiviteter.jpg

Dato og tid: 04-06-2019 kl. 13.00 - 16.00
Landsdel: Region Hovedstaden
Type: Kursus
Sted: Hotel GSH Green Solutionhouse, Strandvejen 79, 3700 Rønne
Pris: 415,00 kr.

Hvilke beføjelser har bestyrelsen, og hvilket ansvar følger med? Kurset henvender sig til både erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer, og omhandler bl.a. håndtering af konflikter, vurdering af habilitet og beslutningsprocesser i bestyrelsen. Bliv klogere på rammerne for bestyrelsesarbejdet og de foreningsretlige grundsætninger, og få inspiration til en forretningsorden. 

En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden. Hvilke emner er relevante at tage med i foreningens husorden, og hvad gør bestyrelsen, hvis reglerne ikke bliver overholdt? Få inspiration til, hvordan jeres forening sammen får vedtaget en husorden, der passer præcis til jer. 

Indhold:

  • Hvad må bestyrelsen beslutte?
  • Hvilket ansvar har bestyrelsesmedlemmerne?
  • Hvad er bestyrelsens rolle, når der er konflikter i foreningen?
  • Hvad skal en husorden kunne?
  • Hvordan skal bestyrelsen håndtere det, når husordenen ikke bliver overholdt? 

Kurset er delt op i emnerne bestyrelsesarbejde og husorden, med hovedvægt på bestyrelsesarbejdet. Der tages udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*, forretningsorden og husorden. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage i kurset.
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på ww.abf-rep.dk

Undervisere: Jurist Anne Kristensen og jurist Jacob Vilhelmsen


 

Tilmelding til Bestyrelsesarbejde og Husorden - Rønne

04-06-2019 kl. 13.00 - 16.00