aktiviteter.jpg

Overdragelse

Dato og tid: 26-01-2019 kl. 10.00 - 16.00
Landsdel: Region Midtjylland, Region Nordjylland
Type: Kursus
Sted: Randers. Adressen oplyses senere.
Pris: 815,00 kr.

Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse.

Undervejs kommer deltagerne blandt andet rundt om "gennemgang af boligen med køber" og de praktiske procedurer i forbindelse med en andelshavers udtræden af foreningen.

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Overdragelsesprocedure”, og deltagerne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, bl.a. den nye overdragelsesaftale. 

Indhold:

  • Hvordan udfylder I et vurderingsskema på forbedringer?
  • Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
  • Hvordan udfylder I en overdragelsesaftale?
  • Hvordan godkender bestyrelsen køber og overdragelsesaftalen?
  • Hvordan udfyldes nøgleoplysningsskemaet?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres, som en del af den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

Underviser: Advokat Flemming Dahl, Abel & Skovgaard Larsen.

Tilmelding til Overdragelse

26-01-2019 kl. 10.00 - 16.00