aktiviteter.jpg

Udvidet overdragelse

Dato og tid: 03-04-2019 kl. 17.00 - 20.00
Landsdel: Region Hovedstaden, Region Sjælland
Type: Kursus
Sted: FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Pris: 415,00 kr.

Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator. Underviseren gennemgår bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med forskellige situationer, der opstår i forbindelse med salg af andel, og hvordan bestyrelsen tackler dette konkret. 

På kurset gennemgår og udfylder underviseren et eksempel på en adkomsterklæring; et dokument, som bestyrelsen har pligt til at underskrive, når en andelshaver vil optage lån med pant i boligen. 

Der bliver også vist eksempler på, hvordan breve til kreditorer kan skrives, så der ikke efterfølgende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrelsen udfylder nøgleoplysningsskemaer for andelsboligforeningen og boliger til salg. 

Indhold:

  • Hvordan håndterer bestyrelsen mangler i forbindelse med salg?
  • Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den?
  • Hvem skal have penge først, når der er gæld i boligen?
  • Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaer?

Kurset tager udgangspunkt i ABF's standardvedtægter. Det er dog ikke et krav, at foreningen bruger ABF's standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

Kurset er praktisk anlagt, og når kursister er færdige med kurset, vil I have en forståelse af, hvordan man konkret håndterer forskellige situationer.

*ABF's standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk

Underviser: Jurist Jacob Vilhelmsen, ABF. 

Tilmelding til Udvidet overdragelse

03-04-2019 kl. 17.00 - 20.00