aktiviteter.jpg

Landsmøde

Dato og tid: 27-10-2018 kl. 11.00-16.00
Landsdel: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark
Type: Arrangement
Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense
Pris: Gratis

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år i oktober måned. På landsmødet vedtager medlemmerne de overordnede mål og principper for, hvordan ABF skal arbejde. Det gælder både den politiske interessevaretagelse, organisatoriske ændringer og eventuelle nye indsatsområder.

ABF inviterer alle medlemsforeninger til landsmøde 2018, hvor hovedemnet er præsentation af oplæg til ABF’s fremtidige struktur.

Program:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde  v. Landsformand Hans Erik Lund
  Frokost
 3. Præsentation af oplæg til fremtidig struktur for ABF med henblik på vejledende tilkendegivelse fra Landsmødet v. Landsnæstformand Kirsten Holm
 4. Forslag om fastsættelse af kontingent for 2019 – 2023. Forslag fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse
 5. Eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af ABF’s formandskab for perioden 2018 -2022:
  a. Valg af landsformand. ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsformand Hans Erik Lund til genvalg.
  b. Valg af 2 landsnæstformænd. ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende næstformænd Kirsten Holm og Erik Hegelund til genvalg.
 7. Valg af revision for perioden 2018-2022
  a. 2 interne revisorer
  b .2 interne revisorsuppleanter
  c. Eksternt revisionsfirma
 8. Eventuelt

Invitation fremsendes til foreningens formand.

Materiale kan downloades her.

Tilmelding til Landsmøde

27-10-2018 kl. 11.00-16.00