subpage-top-right-banner.jpg

Kredsgeneralforsamlinger 2021

Det er endelig blevet tid til at afholde kredsgeneralforsamlinger. Velkommen til!

Her på siden finder du: 

  • Link til tilmelding
  • Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse
  • Anmeldelsesblanket til hovedbestyrelsen
  • Regler for fuldmagt, stemmer og forslag. 

Tilmelding (vælg din kreds) 

Kreds Nordjylland 

Kreds Vestjylland

Kreds Østjylland

Kreds Sydjylland 

Kreds Fyn

Kreds Vestsjælland 

Kreds Sydsjælland

Kreds Midtsjælland

Kreds Nordsjælland 

Kreds Hovedstaden 

Kreds Bornholm

 

Valg til kreds- og hovedbestyrelse 

I 2020 blev kredsgeneralforsamlingerne aflyst på grund af corona-hensyn. Derfor er der i år valg til alle poster i både kreds- og hovedbestyrelse. 

 

Valg til ABF's kredsbestyrelse

Alle andelshavere fra ABF's medlemsforeninger kan stille op til valg i kredsbestyrelserne. 

Kandidater til valg til kredsbestyrelsen kan anmelde deres kandidatur på selve kredsgeneralforsamlingen.

Læs om rammerne for kredsarbejde i ABF's vedtægter, ved at klikke her.  

 

Valg til ABF's hovedbestyrelse

Anmeldelsesblanket til ABF's hovedbestyrelse (Link til PDF) 

Personer, der ønsker at stille op til valg til ABF’s hovedbesty­relse, skal forinden være anmeldt af deres forening. Anmeldelsesblanketten skal være underskrevet af foreningens formand eller et andet tegningsberettiget bestyrelsesmedlem (jf. foreningens vedtægter) for at være gyldig.

Benyt venligst anmeldelsesblanketten, og send den til ABF på mail abf@abf-rep.dk. Skriv "Anmeldelse af kandidat til hovedbestyrelse" i emne-feltet. 

Blanketten skal være sendt eller indleveret til sek­retariatet senest en uge før kredsgeneralforsamlingen. 

Læs om rammerne for hovedbestyrelsen i ABF's vedtægter, ved at klikke her.  

 

Regler for fuldmagt, stemmer og forslag

Fuldmagt og stemmer

Alle medlemsforeninger har adgang til kredsgeneralforsamlingen. Hver forening har én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Foreningen kan give sin mening til kende via fuldmagt til anden forening, hvis foreningen ikke har mulighed for at deltage i kredsgeneral­forsamlingen. Repræsentanter for en medlemsforening kan afgive stemmer som fuldmægtig for op til tre foreninger ud over egen forening. 

Klik her for skabelon til fuldmagt (link til PDF)

Forslag

Alle medlemsforeninger kan stille forslag til kredsgeneralforsamlingen. 

Forslag til kredsgeneralforsamlingen kan e-mailes til abf@abf-rep.dk. Forslag kan også sendes til kredsformanden, hvis e-mail fremgår af invitationen. Forslag skal være sendt eller indleveret til ABF’s sekretariat eller kredsformanden senest en uge før kredsgeneralforsamlingen.

Der kan dog fremføres og behandles forslag på generalforsamlingen, hvis der på denne kan opnås flertal for det.