om_abf_mennesker.jpg

Sekretariat

I sekretariatet er der ansat 22 medarbejdere til at varetage opgaverne i sekretariatet, som bl.a. omfatter servicering af medlemmerne, politisk interessevaretagelse, støtte organisationens tillidsvalgte i deres hverv i ABF samt udvikle nye medlemsservices.

Sekretariatets åbningstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.30

Kontakt os på:

Tlf. 33 86 28 30, abf@abf-rep.dk eller:

ABF
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V.

Vi har adresse i Ejendommen Buen

Medlemsrådgivningens åbningstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00. Telefon 33 86 28 30.

Du kommer hurtigere igennem til en rådgiver, hvis du har foreningens medlemsnummer eller navn klar, når du ringer.

Ved skriftlige henvendelser til medlemsrådgivningen opfordrer ABF til, at henvendelser ikke indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningen. Oplysninger om navn, adresse eller lignende, ud fra hvilke man vil kunne identificere en navngiven person, som henvendelsen drejer sig om, bør anonymiseres.


Medarbejdere i sekretariatet:

Ledelse


JanHansen.jpg Kirsten Pedersen
Jan Hansen
Direktør
Tlf.: 33 86 28 30
Kirsten Pedersen
Administrationschef
Tlf.: 33 86 28 32
Isaac Abella Appelquist
Isaac Abella Appelquist
Stabschef
Tlf.: 33 86 28 30

 

Medlemsrådgivningen


Shalaleh Momeni Jacob Vilhelmsen.jpg Anne Kristensen
Shalaleh Momeni
Juridisk chef, advokat
Tlf. 33 86 28 30
Jacob Vilhelmsen
Jurist
Tlf. 33 86 28 30
Anne Kristensen
Jurist
Tlf. 33 86 28 30
Maleha Qureshi Ansari Karina Egholm
Maleha Qureshi Ansari
Jurist
Tlf. 33 86 28 30
Karina Egholm
Økonomisk rådgiver
Tlf. 33 86 28 30

 

Organisationsaktiviteter og -udvikling 


Anna Pederen Bækhøj Janni Skovmand.jpg Dorthe Jelvard
Anna Pedersen Bækhøj
Organisatorisk konsulent
På barsel
Janni Skovmand
Kursuskoordinator
Tlf. 33 86 28 36
Dorthe Jelvard 
Møde- og kredssekretær
Tlf. 33 86 28 30
Jesper Clausen Martin Borregaard Mirjam Tiemensma

Jesper Clausen
IT-konsulent
Tlf. 33 86 28 35

Martin Borregaard
Konsulent, erhvervssalg
Tlf. 33 86 28 46
Mirjam Tiemensma
Organisatorisk studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30

 

Kommunikation


Lise Clemmensen.jpg Signe Lindgren Andreas Sveistrup
Lise Clemmensen
Redaktør
Tlf. 33 86 28 50
Signe Lindgren
Kommunikations-
konsulent
Tlf. 33 86 28 42
Andreas Sveistrup
IT-studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30

 

Økonomi


Hanne Degn Anja Blunch
Hanne Degn
Regnskabsfører
Tlf.: 33 86 28 33
Anja Blunch
Regnskabsmedarbejder
Tlf.: 33 86 28 37

 

Reception & ekspedition


Annette Braae Lisbeth von der Fehr Louise Blunch
Annette Braae
Koordinator for
ABF's serviceteam
Tlf. 33 86 28 30
Lisbeth von
der Fehr
Receptionist
Tlf. 33 86 28 30
Louise Blunch
Administrativ studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30