medlemsservice.jpg

Projektgranskning

Ønsker du at købe en andelsbolig, som endnu ikke er opført eller er under opførsel?

Så skal du være meget opmærksom på de betingelser, som købet sker på baggrund af. Nybyggede andelsboliger kan i dag kun opføres uden offentlig støtte, og der er ingen regler, som fastsætter prisen.

Sælger/investor kan fastsætte pris og betingelser. Det er derfor yderst vigtigt, at du indhenter oplysninger om boligens kvalitet, beliggenhed og øvrige forhold, som bør sammenlignes med prisen.

Hvad er en projektgranskning?

En projektgranskning er en kommenteret gennemgang af det projektmateriale, du som køber får udleveret. En advokat gransker materialet og vurderer, om der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på, før du underskriver købsaftalen.

Du har mulighed for at downloade granskningen eller rekvirere den i papirform; det koster dog kr. 600,-

Bestil en projektgranskning

Du kan få udarbejdet en granskning gennem ABF for kr. 500,-.

Indsend disse oplysninger til ABF's medlemsrådgivning:

  • Tegningstilbud/-aftale
  • Betinget skøde
  • Foreningsvedtægter
  • Finansieringsoplysninger
  • Oplysninger om kommunalgaranti
  • Driftsbudget
  • Oplysninger om fortrydelsesret
  • Eventuel lokalplan

Afvent granskning inden du underskriver 

Du har projektgranskningen ca. fem hverdage efter, at du har indsendt projektmaterialet til os.

Vent med eventuelt at underskrive købsaftalen til du har modtaget granskningen og kan sikre dig, at alt er i orden.