lovogfakta.jpg

SPØRG EKSPERTEN:

Hvordan er det lige med ...

Banker og andel på tvangsauktion?

ABFnyt nr. 3, 2013

Af: Finn Marcher, økonom i ABF

 

Kan en bank overtage en andel, som kommer på tvangsauktion?

En bank kan som udgangspunkt ikke overtage en andel på tvangsauktion, da banken ikke kan opfylde vedtægtskravet om bopælspligt. Anvender foreningen ABF’s standardvedtægter eller har foreningen en bestemmelse i vedtægten, der svarer til § 3, stk. 2, i ABF’s standardvedtægt, kan en bank dog overtage en andel midlertidigt i forbindelse med en tvangsauktion.

Hvorfor er det en god idé at have § 3, stk. 2, i foreningens vedtægter?

Anvender foreningen ABF’s standardvedtægt eller har foreningen en bestemmelse, der svarer til standardvedtægtens § 3, stk. 2, i sine vedtægter, kan en bank eller et pengeinstitut byde på og overtage en andelsbolig på tvangsauktion. Det giver banken større sikkerhed for sit udlån, og det betyder bedre lånevilkår for andelshaverne.

Kan banken kræve, at standardvedtægtens § 3, stk. 2, indsættes i foreningens vedtægter?

Banken kan ikke kræve, at § 3, stk. 2, indsættes i foreningens vedtægt. Banken kan dog nægte at yde lån til køb af en andel, hvis vedtægten ikke indeholder en lignende bestemmelse.

Hvad betyder det, at banken kan erhverve en andel på en tvangsauktion?

Standardvedtægtens § 3, stk. 2, giver banken mulighed for at forsøge at få dækket sit tilgodehavende (pantet) i en andel gennem et frit salg efter at have købt den på tvangsauktion. I den periode, hvor banken ejer andelen, har den kun begrænsede rettigheder i forhold til de øvrige andelshavere i andelsboligforeningen. Banken har eksempelvis ikke stemmeret eller mulighed for at fremleje boligen.

Hvor lang tid kan en bank ’sidde på’ en andel?

Banken kan ’sidde på’ en andel i op til 6 måneder, og er andelen ikke solgt indenfor denne frist, vil bestyrelsen overtage salget af andelen.