lovogfakta.jpg

SPØRG EKSPERTEN:

Hvordan er det lige med ...

Snerydning?

ABFnyt nr. 4, 2013

Af: Finn Marcher, økonom i ABF

Opdateret af Jacob Vilhelmsen, jurist i ABF, november 2016.

Hvem har forpligtelsen til at rydde sne?

Det er grundejeren, der har forpligtelsen til at rydde sne. I en andelsboligforening er det foreningen, der er grundejer, og det er derfor også foreningen, der har snerydningsforpligtelsen. Foreningen er derfor ansvarlig for snerydning af indkørsler, trapper, fortove, stier med offentlig adgang, og at sne og istapper er fjernet fra tagene.

Hvordan kan man organisere snerydningen?

Foreningen kan organisere snerydningen som en turnusordning blandt andelshaverne. Ordningen bør ske frivilligt, men kan det ikke lade sig gøre, kan foreningen få et firma til at rydde sne. Det er en god idé at fastlægge organiseringen på en generalforsamling.

Hvilke regler gælder for privat fællesvej?

På en privat fællesvej rydder kommunen ikke for sne, og det er derfor også foreningens forpligtelse at rydde vejen. I de fleste tilfælde strækker denne forpligtelse sig kun til midten af vejen, da grundejeren på den modsatte side har forpligtelsen til at rydde sin del af vejen. For at undersøge om vejene omkring jeres forening er en privat fællesvej, kan I kontakte kommunen eller finde oplysningerne på kommunens hjemmeside.

Hvilken tidsfrist er der for snerydning?

Sneen skal iflg. kommunale regler være ryddet ”snarest efter”, at den er faldet. I praksis betyder det, at der skal være ryddet inden klokken syv på hverdage og lørdage og inden klokken otte på søndage og helligdage. Derudover skal der som minimum ryddes om morgenen, eftermiddagen og aftenen indtil kl. 22.

Hvem er erstatningspligtig ved faldskader pga. manglende snerydning?

Foreningen er erstatningspligtig, hvis der opstår faldskader. Tjek derfor med foreningens forsikringsselskab, at der er dækning for den type af skade.