lovogfakta.jpg

EMIR - indberetning af derivater

Hvad er EMIR?
EMIR står for (European Market Infrastructure Regulation) og er et nyt EU-regelsæt. Målet med EMIR er at øge gennemsigtigheden i handler med derivater ved, at derivaterne indberettes til en fælles database.

Derivater er et finansielt produkt konstrueret på basis af et underliggende produkt. Sådanne finansielle instrumenter inkluderer
renteswaps og rentetrapper. Derfor kan det nye EU-regelsæt også have
betydning for andelsboligforeninger.

Er andelsboligforeninger omfattet af EMIR?
De nye regler gælder erhverv og ikke private. Derfor er der tvivl om, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af EMIR, fordi det er uklart, om en andelsboligforening er at betragte som erhverv eller ej.

Det er ABF's opfattelse, at de fleste andelsboligforeninger ikke er omfattet af reglerne. Det har vi bedt Finanstilsynet, som administrerer ordningen i Danmark og har ansvar for at reglerne, om at be- eller afkræfte.

Se ABF's henvendelse til Finanstilsynet.

Hvilken indflydelse har det praktisk og økonomisk?
Såfremt andelsboligforeninger er omfattet af indberetningspligten, vil bankerne foretage selve indberetningen. Men for at banken kan foretage indberetningen, skal foreningen oprette en LEI-kode.

Det er forbundet med omkostninger at oprette en LEI-kode. Omkostningerne varierer alt efter, hvilken udbyder man benytter. ABF’s opfattelse er, at bankerne er meget hjælpsomme i forhold til vejledning i at få oprettet en LEI-kode.

Læs mere om LEI-koder og omkostninger forbundet hermed på Finanstilsynets hjemmeside.

Hvad er ABF’s holdning?
ABF’s holdning er, at andelsboligforeningerne ikke er omfattet af indberetningspligten, da foreningens formål ikke er at levere varer eller tjenesteydelser, men fælles drift af foreningens ejendom. Den holdning har ABF tilkendegivet overfor Finanstilsynet.

EU’s deadline for indberetning er medio februar. Finanstilsynet har dog oplyst, at de ikke forventer at have en afklaring på, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet eller ej inden da. Derfor er det ABF’s anbefaling, at den enkelte andelsboligforening tager
kontakt til Finanstilsynet for en drøftelse af, hvorvidt de er omfattet af
reglerne og skal foretage indberetning.

Ved yderligere spørgsmål vedrørende EMIR kontakt ABF’s medlemsrådgivning

Opdatering 11.02.2016
ABF er løbende i dialog med Finanstilsynet, for at få en afklaring på, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af EMIR. Desværre er der ingen afklaring endnu.