lovogfakta.jpg

Finansiering

Både som forening og som andelshaver er det vigtigt at undersøge markedet, når der skal optages lån eller et eksisterende lån skal omlægges. 

Finansiering af foreningen

En andelsboligforening, som ejer sin ejendom, kan optage realkreditlån mod sikkerhed i foreningens ejendom.

De seneste år er udbuddet af finansielle muligheder indenfor andelsboligområdet øget voldsomt, og foreningen står derfor overfor et stort valg, når et nyt lån skal optages eller et eksisterende skal omlægges. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen holder sig godt orienteret om de muligheder, der er for finansiering, da det har stor betydning for andelshavernes personlige økonomi.

I Danmark er der tre hovedlånetyper, som foreningen kan optage: 

  • Fastforrentet lån
  • Rentetilpasningslån
  • Lån med variabel rente

Generelt for låntyperne er, at de påvirker foreningens økonomi - og dermed andelskronens værdi - forskelligt.

Derudover er der to finansielle konstruktioner, som har haft ABF's bevågenhed i den seneste tid, da de har haft en negativ indvirkning på økonomien i nogle nystiftede foreninger:

  • Renteswap
  • Trappelån 

Finansiering af andelsbolig 

En andelsbolig finansieres med et banklån, hvor andelen stilles som sikkerhed for lånet. Som andelshaver har du altså ikke mulighed for at optage realkreditlån.

Andelsboligforeningen kan ikke modsætte sig, at du kan låne med sikkerhed i dit andelsbevis. Foreningen kan dog beslutte, at der skal være en lånegrænse på 80 pct. af andelens værdi. En sådan beslutning skal i givet fald fremgå af vedtægterne.

Du kan optage lån til køb og til modernisering af andelsboligen med sikkerhed i andelen, men du kan også optage lån til andre formål, der ikke har nogen tilknytning til andelen. Banklån med sikkerhed i andelen er billigere end almindelige forbrugslån.

Når du låner i din andelsbolig

Foreningens bestyrelse skal afgive en såkaldt 'Erklæring om adkomst' om, at du er andelshaver og har brugsret til boligen. Erklæringen bekræfter overfor långivere, at du retmæssigt er ejer af andelen og har ret til at stille din andel som sikkerhed for et lån.

Foreningen kan opkræve et mindre gebyr for at afgive erklæringen, hvis dette er anført i vedtægterne. Hvis foreningen har en administrator, vil det være denne person, som afgiver erklæringen, og opkræver gebyret.

Bestyrelsen/administrator skal som udgangspunkt afgive erklæringen indenfor ca. 3 uger fra anmodningen.

Pant og udlæg i andelsboligen

Den, der har pant i din andel, kan kræve, at pantet realiseres, hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser.

Den, der har penge til gode, kan således tvinge dig til at sælge din andel, hvis du ikke betaler dine renter og afdrag på gælden.

< Tilbage til toppen