energi.jpg

Energimærkning af bygninger

Ved overdragelse og udlejning af en andelsbolig skal der som altovervejende udgangspunkt foreligge gyldig energimærkning, der omfatter den pågældende bolig. Hvis salget eller udlejningen annonceres, skal energimærkningen synliggøres heri, og skal derfor foreligge allerede på annonceringstidspunktet. Bygninger der er større end 1000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning. Foreninger der ejer sådanne bygninger skal derfor sørge for regelmæssigt at få udarbejdet energimærkning, uafhængigt af om der finder overdragelse eller udlejning sted.

I etageejendomme med vandrette skel mellem andelene foretages energimærkning for hele bygningen. I foreninger bestående af etageejendomme er det andelsboligforeningen, der er forpligtet til at sørge for, at der udarbejdes energimærkning.

I tæt/lav-bebyggelse med lodrette skel mellem andelene foretages energimærkning for den enkelte andel for sig. I disse tilfælde er det den enkelte andelshaver, der skal sørge for, at der udarbejdes energimærkning og som skal betale herfor. 

For visse mindre bygninger er der fastsat et maksimum for, hvad der må opkræves i honorar for udarbejdelse af energimærkning.

Foreningen skal være opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan foretages energimærkning
uden bygningsgennemgang, hvilket er billigere.

Energimærkninger er som udgangspunkt gyldige i 10 år. Energimærkninger, der er udarbejdet i perioden 1. september 2006 til og med 31. december 2011, er gyldige i 7 år.
Energimærkninger mister dog gyldighed, hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne.

 


LOVGIVNING OM ENERGIMÆRKNING 

Energimærkningsloven (LBK nr. 636 af 19-06-2012 med senere ændringer)

Energimærkningsbekendtgørelsen (BKN nr. 1701 af 15-12-2015)