publikationer_topbanner3.jpg

Standarddokumenter

Administration af foreningen er en del af bestyrelsens daglige arbejde. Det kan være salg, rykkerskrivelser eller indkaldelse til den årlige generalforsamling.

For at gøre hverdagen nemmere for bestyrelserne, har ABF udarbejdet en række fortrykte standarddokumenter. De skal være med til at sikre, at den daglige administration foregår efter en fast procedure, og at bestyrelserne minimerer risikoen for fejl.

Standarddokumenter 2016

ABF har i 2016 opdateret standarddokumenterne, så de passer til den aktuelle lovgivning. Standarddokumenterne offentliggøres samtidig med ABF-håndbogen 2016.

Se oversigt over ændringer fra 2012 til 2016-versionerne

Download standarddokumenter, vejledninger og eksempler

Download af standardokumenter kræver login.

Bor du i en andelsboligforening, som er medlem af ABF, kan du som andelshaver oprette et login.

Er du ikke medlem, kan du bestille dokumenter gennem vores bestillingskupon.

 

Dokumenter i forbindelse med overdragelse:

Ikon pdf Andelsbevis (OBS: Andelsbeviset er et vandredokument. Første side kan udfyldes elektronisk, resten skal udfyldes i hånden)
Ikon pdf Vejledning i at udfærdige andelsbevis samt transportpåtegning
Ikon word Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Kræver ikke login
Ikon pdf Vejledning til overdragelsesaftale
Ikon pdf Overdragelsesprocedure
Ikon pdf Anmodning om udtræden af foreningen
Ikon pdf Besigtigelse af bolig
Ikon pdf Opgørelse af forbedringsværdier
Ikon pdf Tillæg til overdragelsesaftale - fortrydelsesret
Ikon pdf Tillæg til overdragelsesaftale - uddrag af ABL
Ikon pdf Voldgiftserklæring
Ikon pdf Eksempler på formulering af yderligere vilkår i overdragelsesaftalen

Dokumenter i forbindelse med manglende betaling:

Ikon pdf Eksklusionsprocedure ved manglende betaling
Ikon pdf Påkrav
Ikon pdf Orientering om påkrav
Ikon pdf Eksklusion
Ikon pdf Orientering om eksklusion

Dokumenter i forbindelse med brud på vedtægterne:

Ikon pdf Indskærpelse
Ikon pdf Påbud
Ikon pdf Eksklusion
Ikon pdf Orientering om eksklusion

Husorden:

Ikon word ABF's husordenskatalog


Andre dokumenter:

Ikon pdf Eksempel på fuldmagt
Ikon pdf Eksempel på gældsbrev
Ikon pdf Eksempel på forretningsorden for bestyrelser

 

Sådan udfylder du de elektroniske standarddokumenter

Start med at gemme en kopi af dokumentet på din computer, og brug dette til udfyldelse. 
(OBS: Bruger du Google Chrome som browser, kan der være problemer med "gem"-knappen øverst i dokumentet. Brug i stedet Chromes egen menulinje, som kommer frem, når du fører musen ned i højre hjørne af skærmen.)

Vælg felterne ved at klikke på musen eller ved at bruge tasten 'tab', der automatisk vælger det næste felt i dokumentet.

Tal skrives som hele tal og tilretter sig med punktum og komma, når du går videre til næste felt. Ved opsætning med tal har visse af dokumenterne sammentælling lodret, men ikke vandret – i andre dokumenter tælles der ikke sammen. I nogle felter er det kun muligt at skrive tal.

Nogle dokumenter har flere sider og ikke alle udfyldningssider kommer efter hinanden.

Når felterne er udfyldt kan du udskrive dokumentet eller gemme det.

OBS! For at udfylde standarddokumenterne elektronisk kræver det programmet Adobe Reader.
Download Adobe Reader